Rapport från NordMAB 2015

NordMAB workshop 2015

Nätverksträffen NordMAB 2015 samlade deltagare från sju länder som utvecklade en gemensam strategi för fortsatt utveckling av nätverket, dess synergieffekter och kapacitet. Du kan läsa hela rapporten  här: NordMAB 2015 report.

Vill du veta mer om NordMAB? Kika på www.nordmab.com