Blekinge Arkipelag har nybakade Biosfärambassadörer

Biosfärambassadörer i Blekinge Arkipelag

30 biosfärambassadörer har diplomerats i biosfärområde Blekinge Arkipelag. Av dem åkte 20 med på en utflykt i biosfärområdet, där två av biosfärambassadörerna  guidade de övriga. En tidningsartikel och en radiointervju med två nybakade biosfärambassadörer blev resultatet av spridningen av nyheten till media.

Idag firas Nationella Biosfärdagen runt om i Sverige

I am part of the biosphere T-shirt

Den 2 juni är det Nationella Biosfärdagen, då Sveriges fem biosfärområden hyllas. Biosfärdagen har firats sedan 2012 för att uppmärksamma biosfärområdenas uppdrag att vara modellområden för hållbar utveckling. Aktiviteterna ser olika ut. Kristianstads Vattenrike erbjuder bussresa till Vattenrikets värdefulla vattendrag och Blekinge Arkipelag diplomerar nya Biosfärambassadörer under festliga former. Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven, som fyller fem år i år, firar biosfärdagen genom att märka ut eken som planterades i samband med biosfärområdets invigning. Vänerskärgården med Kinnekulle firar Biosfärdagen i Österplana på Kinnekulle, där årets Biosfärstipendium delas ut till Naturskyddsföreningen i Lidköping.

Vattenrikets utvärdering godkänd med beröm!

Istervy Kristianstads Vattenrike
Foto: Patrik Olofsson

Kristianstads Vattenrike är ett föredöme för biosfärområden i världen! Med de fina orden godkänner MAB-ICC, den globala styrelsen för Biosfärprogrammet, Kristianstads Vattenrikes utvärdering av de första 10 åren som biosfärområde.

(mer…)

Lansering av OASIIS – plattform för samhällsentreprenörer

Lansering av OASIIS

https://vimeo.com/156821029

I samband med fjärde Världskongressen för Biosfärområden lanseras en on-line plattform som ska synliggöra värdet av samhällsentreprenörskap och grön ekonomi i biosfärområden i världsnätverket. OASIIS = Open Access Independent Income Streams. Är du en samhällsentreprenör i ett biosfärområde som vill vara en del av OASIIS? Kontakta: johanna.mactaggart@vanerkulle.se

Nominera till Svenska Unescorådets Unescopris!

Nominering till Unescopris

Nominera till Svenska Unescorådets Unescopris 2016 senast den 15 februari! Syftet med priset ”Årets Unescopris” är att uppmärksamma en framstående insats och stärka och utveckla samarbetet mellan organisationer och myndigheter i det svenska Unesconätverket. Och att sprida information om bredden i Unescos verksamhet. Vem vill du nominera?
Läs mer på – http://www.unesco.se/unescopriset/